De huidige maatregelen met betrekking tot het beperken van de verspreiding van het Corona virus brengen de nodige uitdagingen met zich mee. Het organiseren van de 1,5 meter samenleving is een logistieke uitdaging waarop de Event Farm met haar expertise op het gebied van mobiliteit en logistiek een bijdrage kan leveren.

Het uitbreken van een pandemie, is nieuw voor Nederland. Actuele data en gebruikelijke gedragspatronen ontbreken. In combinatie met de 1,5 meter samenleving, maakt dit het gedrag van gebruikers van de openbare ruimte moeilijk voorspelbaar. Maatregelen om horeca, winkels en andere bedrijfsruimtes weer in gebruik te stellen worden bedacht, maar behoeven in veel gevallen bijsturing op de actuele en veranderende situatie. Zo komen er in sommige gevallen meer mensen dan verwacht. Of is de logistieke afwikkeling onvoldoende praktisch om tot het gewenste service niveau te komen. En in het slechtste geval is het handhaven van de 1,5 meter grens niet meer haalbaar.

Voor bedrijven en instellingen
De Event Farm denkt met haar team van specialisten graag met u mee. Als het gaat om fysieke maatregelen op het gebied van crowd management en bijbehorende communicatie om de 1,5 meter ook in en om uw bedrijfsruimte op een publieksvriendelijke wijze te realiseren. Het bedenken van logische routes, het afwikkelen van verkeer, het creëren van wachtruimtes en toegangsbeleid, de verwijzingen middels bebording of tekstkarren en communicatie via (social-) media is een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse werk in de evenementen branche. Heeft u behoefte aan een logistiek plan voor uw bedrijf of wilt u graag ondersteuning of bijstelling in de uitvoering, neemt u dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Voor gemeenten en OV-partijen
Nu er binnen de maatregelen ruimte gaat ontstaan om scholen en op termijn andere bedrijfstakken weer te openen, biedt dit nodig uitdagingen in het openbare gebied. Dit levert legio vraagstukken op. Hoe kan de OV vervoerscapaciteit toereikend blijven, is er voldoende ruimte in straten, welke vervoermethode willen we stimuleren of juist afremmen, welke doelgroepen nemen we hierbij in ogenschouw. Zijn er mogelijkheden om spreiding van verkeer over de dag te creëren. Welke tijdelijke (verkeers-) maatregelen moeten er genomen worden om de 1,5 meter samenleving in openbaar gebied op een juiste wijze tot uitvoering te brengen. Hoe gaan we om met parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, looproutes, haltes en stations en hoe communiceren we dit.

De Event Farm werkt in de evenementenbranche samen met OV partijen, wegbeheerders en politie om tijdelijke maatregelen te ontwerpen en af te stemmen op de processen van partners. In de uitvoering is de Event Farm gewend om te monitoren op logistieke processen en dynamisch bij te sturen. De Event Farm kan ook voor uw gemeente ondersteuning bieden als een ervaren en vooral praktisch ingestelde mobiliteitspartner, zonder daarbij het achterliggende proces en bijbehorende verantwoordelijkheden uit het oog te verliezen.

Mocht u meer informatie willen neemt u vooral contact met ons op, wij denken graag met u mee.